Sửa chữa máy nén khí KOBELCO SG-VS1020A-55,

Nguyên nhân sự cố đưa ra là làm vòng bạc bi đạn của máy sử dụng vượt quá số giờ theo quy định của nhà máy dẫn đến khe hở vòng bi tăng cao làm sệ trục động cơ vào thành stator và vít trục trung đầu nén bị chạm vỏ đầu nén, Dẫn đến nhiệt độ cao làm máy nén khí dừng đột ngột, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của máy nhà.

sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (15) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (14) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (1) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (19) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (18) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (17) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (9) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (8) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (7) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (10) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (16) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (23) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (22) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (21) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (20) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (11) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (12) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (4) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (3) sửa-máy-nén-khí-Kobelco-SG-VS1020A-55 (5) sửa máy nén khí Kobelco 1020A55

Sửa máy KOBELCO SG-VS1020A-55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *