Sửa chữa hệ thống Chiller Trane 600.000 BTU làm lạnh nước cung cấp khí tươi cho cả nhà máy. Sự cố làm dàn tản nhiệt bị bục, khí lạnh was rò hát đường nước lạnh làm hết gas hệ thống and nước was tràn hát Phía khối máy nén, nhà máy not stop the đột ngột, Phía nhà cung cấp was thông báo mất blank 8 tuần to đặt hàng, và 1 tuần for sửa chữa, but our existing phương án sửa chữa and thi công trong thời gian 5 ngày máy have đi vào work. Giám đốc nhà máy SHIN – ETSU was cám ơn our về kết quả việc sửa chữa cấp bách thành công, đã give nhà máy possible tái sản xuất trở lại.Sữa chữa hệ thống làm lạnh do not khí sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (2) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (3) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (4) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (5) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (6) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (7) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (8) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (9) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (10) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (11) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (12) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (13) sua-chua-he-thong-lam-lanh-khong-on (14)

Sửa chữa hệ thống làm lạnh không khí ( Chiller )

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *