Nguyên lý hoạt động của máy nén khí: áp suất được tạo ra từ máy nén, ở đó năng lượng cơ học của động cơ điện hoặc của động cơ đốt trong được chuyển đổi thành năng lượng khí nén và nhiệt năng.

Cùng tìm hiểu thông qua VIDEO Nguyên lý hoạt động của máy nén khí

Máy nén khí hoạt động như thế nào?
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *